XemGiDay.com - Real-time Video Recommendation Platform

Công nghệ

TẬN DỤNG BIG DATA - BIẾN DỮ LIỆU THÀNH LỢI NHUẬN

Giáo sư Văn và tỉ phú Vượng muốn làm gì với Viện Big Data

Internet phải chăng sắp sụp đổ sau vụ Gmail, Facebook, Messenger, Instagram đồng loạt trục trặc

KHAI THÁC BIG DATA HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO ? CASE STUDY THỰC TẾ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế của Mỹ

[Video] Giới thiệu về AI, mạng Neuron, Máy học (Machine Learning), Học sâu (Deep learning)