XemGiDay.com - Real-time Video Recommendation Platform

Kinh doanh

Câu chuyện khởi nghiệp ẩn sau thành công của người đàn ông cổ tích Walt Disney

Video: Bộ máy kinh tế hoạt động như thế nào, theo Ray Dalio

Jacinda Ardern: Từ DJ trở thành nữ thủ tướng New Zealand’ trẻ nhất thế giới

User Experience and Ecommerce: Designing a Site That Converts

The 21st Century Skills For 4th Industrial Revolution

Do Less: About focus, ambition, and minimalism in startups