XemGiDay.com - Real-time Video Recommendation Platform
Quảng cáo
Luận về tình yêu - Osho - Phần 01
Giới thiệu: Tình yêu là gì ?
arrow_back arrow_forward
Cách đặt vấn đề của Osho có thể sẽ khiến bạn hơi sốc đôi chút. Nhưng hãy cứ bình tĩnh và mở lòng để nghe tiếp, bởi bạn sẽ ngạc nhiên rất nhiều, giống như ông đã nói trúng tim đen bạn vậy. 
Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCbRR0udGVN_mmvzbwFm2YaA
Quảng cáo